Písmák
Uživatel:
Heslo:
chci být viděn
Nemáte účet? Založte si!
Zapomenuté heslo

Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
datum / id14.04.2005 / 157537Vytisknout |
autorpapouch
kategorieÚvahy
zobrazeno12627x
počet tipů10
v oblíbených1x
zařazeno do klubůDílo není v žádném klubu.
Prolog
Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?
Bože můj, Bože můj, … co jsi mne to vlastně?

Kritická assay při úvaze nad biblickým textemVnořmež se přímo, bez okolků, do děje toho: Kalvárie, čiliž Golgota. Na vrcholku jejím lotři tři – Lotr#1, Lotr#2, Lotr#3. Lotrem numero 2 jest zde Ježíš. Vprostřed nich lotrův, bezpochyb, neb on jest dění tohoto středem. Křižováni jsouť.
(Scéna vyňata jak by z filmu tvůrců Hollywoodských)
Pomiňmež (neb ta sama byla by zajisté podnětem úvah neméně nosných) cestu samu, zvící odhadem šesti set metrův zdéli. (A dodnes byvše inspirací snažilcům ať více, či méně nadaným ku tvorbě serií „Cest Křížových“)
V děj vsazeni byvmež tam, kde Ježíš Nazaretský ukřižován dokonává. (Poznámka – Ačkoliv jednomu z lotrů (#1, nebo #3 ? (není známo)) byloť teploučké korýtko v Ráji slíbeno, není nikde znamenán čas skonu jeho (lotrova).)
Dokonávaje Ježíš zvolá (hlasem (prý) velikým (cit.Bible)): „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“
A zde my jsme nuceni se ptáti: Jak Ježíš dozvěděl se, že jej Bůh jeho opustil? Dal mu (Ježíši) snad znamení tajné, že nehodlá nadále setrvávati v přítomnosti jeho? (Ježíšově?) Neb nemá důvodu snad? (Bůh (setrvávati))
A dále ptáme se – Jest snad možno, by v takové chvíli vypjaté Otec Syna opustil? (Opustil-li ho skutečně (viz níže))
Což připustiti možno, že by Bůh – všudypřítomný v podobě Ducha Svatého - ve chvíli, kdy Syn nadmíru trýzněn křížem jest, vytvořil jakés vakuum bez Ducha – bezduché vakuum (má to snad Peklo býti??) – (či snad lépe říci) „Bezsvatodušno“ ??
Ajť vezměmež takto i na paškál onu trojjedinost! Bůh Otec, Syn a Duch svatý jedno prý jsou. Otec je Syn. Pak tedy – Syn je i Otec.
Jest možno, by (takto postaveno) je-li Otec Synem , Otec Syna opustil?? (Už jen fyzicky?)
Lze, by Bůh opustil sám sebe???

(protiřeč – Bůh může vše, jest všemohoucím, tedy i opustit sám sebe, leč nevzpírá se tento výrok logice?)
(proti-protiřeč: A co je v křesťanství logické, že?)

Shrňme to:
Ježíš na kříži volá: “Bože můj, Bože můj, proč ji mne opustil?“
Ježíš je boží syn.
Syn boží je Bůh (trojjedinost)
Bůh je všudypřítomný.
Duch Svatý stejně tak.
Duch Svatý, Syn a Otec jedno jsou.
Ježíš na kříži volá: “Bože můj, Bože můj, proč ji mne opustil?

Něco tu skřípe…
==
Otvírá se tím prostor pro spekulace.
Možná (?) kronikář v těch hekticky vypjatých okamžicích neslyšel dobře.
Skutečně Ježíš řekl to, co znamenáno?
Neřekl třeba „Bože můj, cože? Můj sýr se rozpustil!?“ čekaje, že právě jeho nakládaný Čedar bude v letošní soutěži sýrů vyhodnocen jako nejchutnější…?

A – vezmeme-li tak, jak psáno jest – nejsou slova Ježíšova rouháním??
Proti sobě samému?

A jak jest vlastně to ono s tou řečenou trojjediností?
Jest Bůh ve své trojjediné koexistenci stále týž, či jeví se jako navzájem dopňující se třetiny, jako když sejf má tři klíče a tři bankéři vlastní každý po jednom klíči?
(Jest důvodné podezření, že trojjedinost vymyslili praklerikálové pro lid obecný, tupý a pohanským bohům uvyklý. Což jest možno vymýt z noci na den lidem z hlav houfy božstev opředených legendami vyprávěnými při ohni otcem synům a syny vnukům, kdy každý z bůžků stará se o svou část vnímatelností, poživatelností, či nadsmyslností (slunce, hvězdy, oheň..; obilí, země, dobytek..; láska, posmrtný život..) bohem jediným? Jak by to vše, co dosud zástupy bohů obhospodařovaly dokázal (v myslích těch prosťáčků) jediný vousatý pán sedě na trůnu stíhat?
Proto vymyšlena byla trojjedinost a k ní zástup apoštolů, učedníků a proroků jakožto pomocníků, pomocníků pomocníků a asistentů pomocníků, aby bylo po celý rok ke komu se modlit.)
A byl Ježíš vůbec člověk?

Otázek nad míru.

Ač nevysvětlujíc vše, dovolím si nastínit běh Kristových posledních hodin tak, jak se domnívám, že se udály skutečně:
Na Kalvarii ukřižovali Pána Ježíše Krista a s ním oba lotry. O oděv Ježíšův pak vojáci metali losem. (Kde vojáci v jižních krajích, kde se jako tažná zvířata používají velbloudi vzali losa ponechme stranou, zarážející je spíše, jak jím dokázali metat.)
Lid pak tam stál a posmíval se: „Jsi-li syn boží, sestup z kříže!“ A on odpověděl jim (zde je Biblí svatá proškrtána (ostatně jako na více místech)): „Volové, to víte, že bych sestoupit moh, ale tím bych celou tuhle srandu totálně zkazil!!“
K poledni pak přišly bouřkové mraky a ve tři hodiny odpoledne konečně Ježíš přestal dělat frajera a po včerejší pitce v gecemanské zahradě po pravdě prohlásil: „Žízním.“ Načež mu poblíž stojící setník (ve skutečnosti to nebyl setník, nýbrž pouze padesátník) nabídl na kopí nabodenou a v octu omočenou houbu. Ježíš pronesl: „Houby s voctem...!“ (dosud tradované úsloví), načež skonal.
Ostatní průpovídky, jako například „Bože můj, proč jsi mne opustil“ Ježíš ve skutečnosti nikdy nepronesl. Ty do Bible vpašovali scholastici pouze proto, aby se studenti měli čím trápit a museli psát beztak profesory nečtené úvahy o obrazech z Bible.

Na závěr, respektive místo závěru nástin několika otázek k dalšímu zpracování: Proč Kristus, jsa všemohoucím, nechal Jana Křtitele potupně zhynout? Proč Jidáš smluvil políbení Krista jako poznávací znamení, když Kristus byl nezaměnitelně známou osobou? Proč Pilát Pontský jednal tak, jak jednal?
O tom ale snad příště.
Sdílejte dílo:Názory čtenářů (Zobrazit smazané)

|< <
> >|

29.10.2008 16:34:08Disidentka poezie
Jste jedním slovem IGNORANT, vysmíváte se všem a všemu bez ohledu na lidi, kteří svým mučednickou smrtí dosvědčovali velikou lásku, kterou lidem Ježíš ukázal. Vaše úvahy o trojjedinosti jsou chabé a laciné, neumíte ani postavit správně argumenty pro a proti. Všichni, kteří se chovali nečestně a mrzce, pojdou jako plevy. A Vy s tou vaší existencí se už prosím nevrhejte na tak těžkou látku jakou je teologie, prostě na to nestačíte. Smějete se Ježíšovi, protože Vás nikdo pořádně v životě nepochválil, neřekl Vám: Miluji Tě, aniž by za tím byla nějaká lišárna. Lituji Vás, jste v tomto ohledu velký chudák. JSTE ZLÝ.
31.01.2007 07:34:35Smrťák
To ti snadno vysvětlím. Ježíš byl sice Bůh, ale mimozemský Bůh. Tedy žádná trojjedinost. Volal k našemu Bohovi aby mu pomohl. Oni se totiž vsadili, když Ježiš jakožto mimozemský Bůh přiletěl k tomu našemu na návštěvu, že Lidi je možno vychovat k dobru. Náš Bůh tvrdil, že to možné není, Ježíš tvrdil, že to možné je, a že mu to dokáže, jen aby ho poslal na Zemi a uvidí sám. Tak mu dal náš Bůh lidskou podobu (proto tedy syn Boží, to se mluvilo o tělu) a jak to dopadlo už všichni víme.
01.11.2006 14:37:39B.Ezejmenij
Nuže, přicházím sem jaxi s křížkem po funuse :)
Nejprve musím říci, že mě to opravdu pobavilo.

Pro zajímavost ale nabízím jiné řešení: Hláška "Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil" je odkazem (nadpisem) k žalmu 22. Zájemci doporučuji tento přečíst a uvést do souvislotí s děním na Golgotě a Vzkříšením.
21.11.2005 00:00:00Diana
Bohužel tentokrát ani nepobavilo, ani nepotěšilo. Můj názor asi nejlépe vystihl Toxman a tak to nebudu opakovat. Možná ale nemám smysl pro (jakýkoliv) humor. .
21.11.2005 00:00:00papouch
admin
každej sme holt jiná
18.11.2005 00:00:00papouch
admin
ubohá mylenko bledááá... .-)
18.11.2005 00:00:00obdivovatelka_papoucha_ze_štatlu
báječné ***** TIP
17.11.2005 00:00:00Marcela.K.
...to co jsi napsal není úvaha. Snažíš se být vtipný,ale nejsi...Jsi smutný obrázek neúcty k čemukoliv...jsi opravdu takový zoufalec?!
03.11.2005 00:00:00Nikita_Pitralon
Zajímavá toť úvaha!
Moje úvaha po scholastického profesora: Ježíše nejspíš Bůh neopustil, ale je to obraz pro lidi, kterým se v nejtěžších chvílích jejich života zdává, že jsou v problému sami a že věc nemá řešení. Řešení problému pak (málokdy) přichází skrze zmrtvýchvstání - stane se taková "haluz", že problém je najednou vyřešen. Je ovšem nutná aktivita člověka, který v průseru uvízl: zmrtvýchvstání je chápáno jako proces, kterým se mrtvý sám přivede k životu; kdyby to byl proces pasivní, jednalo by se o pouhé vzkříšení. Prostě jde o to, že pokud věříme ve vyřešení problému a aktivně se s ním popereme, často k řešení dojdeme .. . . .
27.10.2005 00:00:00premisil
Možná to bylo jinak papoušku bible, možná Ježiš s kříže volal -- Bože proč jsi mi odpustil...Možná měl Ježíš slíbené nebe už na věky, něco provedl a musel jít za to na zem vykoupit za lidi jejich pozemské hříchy a za sebe ty nebeské...

|< <
> >|
Všechny kritiky na jednu stránkuKritiky a názory mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.
Veškerá autorská práva na jednotlivá díla náleží výhradně jejich autorům. Právní odpovědnost za obsah uveřejněného díla nese jeho autor v plné míře.