Na jižních svazích Kréty,
kde hory klesají k mořským hlubinám,
leží malá,
ale nepoddajná zemička
-  Sfakie.

Muži jsou zde tvrdí.
V pickupech stěhují svým ženám stoly.
Po úzkých silničkách,
co se kroutí jako had.

Ano,
ti vzdorovití muži,
co nebáli se Turka ani Němce.
Z rodin
mezi kterými po staletí
vládla krevní msta.

Zde,
mezi skálami a oblaky,
bloudím.
Ještě netušíc,
že situace je téměř beznadějná.
Ještě jsem s vizí
o zapadlé horské vísce
- Kali Laki.

Hle
- asi po dvou hodinách
se blíží pickup
nějaké instituce.
Nejspíš lesní správy.


Řidič se nad mými rozpaky
ohledně Kali Laki
jenom pousmál.
Prý bych se musel dát
ještě pořádný kus cesty.

S ochotou horským mužům
vlastní
mě přiblížil o nemalou vzdálenost zpátky
k civilizaci.

Lámanou angličtinou
jsem poděkoval
very much!