Výpočet čísla osamění

exorcista

jste osamělí? vypočtěte si jak moc.


 

Výpočet čísla osamění


Berme čas od 01 do 24 jako základní konstantu osamění. Máme-li určenou Základní Konstantu Osamění – ZKO, určíme další veličinu, a to odečtením počtu Lidí se kterými bychom Mohli být - LM, od počtu Lidí, se kterými bychom být Chtěli - LCh. Takto získáme Personální Číslo. Platí tedy že:


PČ = LCh – LM


Třetí veličinou, potřebnou ke stanovení ČER je Koeficient Zmrtvení – KZ. K tomu se dopracujeme pomocí vztahové tabulky:


1l 12° piva = 0,5 dcl destilátu = 3 dcl vína = 1 KZ

1l 10° piva = 3/4l 12° piva = ½l >18° piva včetně

1 dcl likéru = 0,5 dcl destilátu = 0,25 dcl absintu

0,5 l krabicového vína = 3 dcl normálního vína = 1 dcl vína archivního

v případě cocktailu je bráno množství a druh alkoholu x 2


Dostáváme se tak ke vzorci


ZKO + PČ + KZ = ČER


Kdy Číslo Emotivního Rozpoložení – ČER, nám udává jak silný je Emoční Náboj Osamění - ENO.


Vzhledem k faktorům vnějšího ovlivnění musíme stanovit Periodu Oslabení a Posílení - POP. K tomu je určena následující tabulka:


Smích, veselí, zamilovaný nebo romantický pořad v televizi........x 4

Zábavný pořad v televizi, vřískání koček, bouřka............................x 3

Ruch ulice, vzdálený hovor.................................................................x 2

Ticho, klid..............................................................................................x 0

Káva, čaj, cigareta.................................................................................: 2

Hádka, houkání sanitky, „zlý“ pořad v televizi...................................: 3

Cizí pláč nebo nářky, smska, volání od známého, marihuana.....: 4

(x = krát, : = děleno)

(jednotlivé jevy v tabulce jsou brány v dosahu vizuálním nebo akustickém vzhledem k naší osobě)

Pak tedy vypadá výsledek takto:


ENO = ČER x/: POP


Od výsledného ENO ještě odečteme Počet Partnerů - PP – Počet Námi Iniciovaných Rozchodů - PNIR, a získáme konečnou hodnotu ČO, tedy:


ČO = (( PP – PNIR) – ENO )


Vzhledem k emocionálním pochodům je potřeba ještě, pokud jsme setrvávali ten den ve společnosti člověka ke kterému máme citovou vazbu provést ČO2Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.