Ruka na slunci

hermit

* 1991


Kdosi mi klepe na rameno a já stojím v davu lidí a čekám na prostotu myšlenky Kdosi mi klepe na rameno ale já se neotočím dám se do hovoru s neznámým člověkem jenom abych nemusel spatřit tvář kterou bych možná mohl znát a mohl se jí děsit a nenávidět jí zároveň ač by zůstala skrytá pod střechou černého cylindru z dávno zašlých dob Kdosi mi klepe na rameno ale já se neotočím v té řadě lidí jsem určitě docela poslední...
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.