plout...

Danny


loď odráží se od zemitého břehu
k proměnlivosti volných asociací
chvíli to šplouchá nevybitými nápady
pak se nadechnu, skočím z paluby
stále dýchám a plavu světlem
vždyť jsme vlny - v jistém smyslu...
ponor dolů? ponor nahoru?
co na tom záleží - prostě ponor
je mi sympatické že jsem
rybka barev v moři světla
přichází příliv
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.