K těm vlasům...

papouch

K těm vlasům rozsévaných ohněm:
Až je posbírám
ze všech koutů
Znovu si Tě
postavím

Neostříhanou
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.