Mezinárodní den mateřského jazika

papouch

Vážení písmáci!

Dnes je celosvětoveý Den mateřského jazyka!!
A proto vám oznamujeme, že dneska byla zde na Písmáku vytvořena specielní komise, která bude dneska dohlížet na čystotu jazika používaného ve vašich dílech dneska.
Vivarujte se psaní hrubek, jelikoš: Za jednu drobnou chibyčku budete pokáráni.
Za dvjě napomenuti.
Za tři chyby drobné (do nihš se počítají překplepy a tak) ,nebo za jědnu hrupku budete veřejně pranířováni.
Za každou další hrubky to bude jedna rána rákoskou, kterou jsem si, specijělně, k tomuto ůčelu ,zakoupil v Muzeu Jana Amádeuse Komenského fpraze!! Jenže to bude složitější. Se to bude sčítat - za první ch. jedna rána, za druhou dvě - takže to je dohormady tři. Za třetí ránu dostanete tři chyby, vlastně naopak
, za štvrtou ch. čtyryrány a tak furt, takže kdo udělá pět hrupek, dostane 1+2+3+4+5 = 16 ran rákoskou,
tak si dávéte neska bacha!!!!!!!

Za čistotu jazika!!!

přeceda komyse
papoučh nejvjěčí
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.