..konec světa

Rabb

čas vložení: 23:12 - stihl jsem to! :-)                                    bože! zvolal vědátor z NASA
                                    s kalkulačkou v kapse, v bílém plášti
                                    a s rovnicí právě vypočítanou se zděsil
                                    Konec světa! Konec světa! Lidi, víme kdy to bude!

                                            bylo 29. února, rok 2008


                                    hlavní titulek na první straně Blesku hlásal
                                    blíží se konec, lidé, třeste se!
                                    červené písmo dodávalo naléhavosti
                                    akčnosti
                                    a lidé se opravdu třásli a báli
                                    poprvé byl Nedělní Blesk vyprodán
                                    zůstalo jen pár výtisků
                                    těch zapomenutých pod regálem
                                    celá republika četla stejnou informaci
                                    písmeno po písmenu
                                    slovo po slově
                                    a uvěřili

                                            psalo se 12. března, rok 2008                                    zkázonosné zvěsti se časem chytila i televize
                                    překonala přesvědčení, že Blesk píše jen škvár
                                    a že na tomhle článku fakt něco bude
                                    a taky uvěřili
                                    a další hromada lidí
                                    kteří si nestihli koupit Blesk
                                    sledující televizní zprávy
                                    nasává informace
                                    netrvá dlouho a taky uvěří

                                            vysílací den: 23. březen, rok 2008


                                    je 31.března
                                    zítra to má přijít
                                    každý se se smutnou skutečností snažil nějak smířit
                                    někomu se to podařilo
                                    někomu ne


                                    pak příští den
                                    ulice prázdné
                                    hluk žádný
                                    nikde nikdo
                                    doslova jako po vymření
                                    jen na billboardech nový nápis v bublině
                                    Vědátor vzkazuje:

                                            je Apríl, rok 2008!


a lidé byli fakt nasraní

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.