Tutky

papouch

Ono je to, spíše než úvaha, vědecké pojednání, ale takovou kategorii tu nemáme... :-))


Tutky

Tutky rozeznáváme:
1) složité (inteligentní, vzdělané tutky)
2) jednoduché (prosté tutky)
Ad 1) K těmto se řadí např. gejši, či kurtizány z vysoké společnosti.
Ad 2) Tyto, a je jich bohužel většina, se staví podél silnic pozitivně
k urvy et orvi.
Náplň činnosti tutek je tutkání. Jinak řečeno - v pracovní době tutkají.
(Nelze si nepovšimnout vývojem řeči zaměněných podobně znějících
hlásek -u- a -r-.)
Teorií, odkud tutky dostaly své jméno je několik. Mně se zdá nejpravděpodobnější
odvozovat jméno -tutka- z krajové, nářečím pronášené věty:
"Co to tu máš, heň tutkaj mezi tema nohami?"
Že nás tutky provázejí již od počátku lidstva svědčí dochovaný výrok (o správnosti
pořadí slov se ovšem vedou dohady) jistého Adama, který donucen opustit
jisté pro něj výhodné prostory (nemusel pracovat!) a to ne vlastní vinou, vyřkl větu:
"Tak ti, Evko, ď.
Závěrem je nutno upozorniti na omyly, kterých se z nevědomosti někteří dopouští.
1) Tukan netuká.
2) Neplést si pojmy -tukan- a -tutkan-.
3) Tutkan údajně tutká, ale není to doloženo vědecky.
4) Zato však toká tetřev.
5) Toky (viz bod 4) nemají nic společného s patoky (např. Starobrno).

vědecky zpracoval
Tom Šnycl Papouch-Řízek
tutkylog, též největší brněnský prsolog a kozyznalec.

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.