HRANICE SIL

Jitulka Květinka

Přišel jsi
dlouho nepobyl
slov jen pár
se mnou vyměnil
a pak zas zmizel
u mohyl

R: Čekám Tě nocí
čekám dnem
nejím a nespím
tys mým snem
já lodí starou
nade dnem

Přišel jsi
dlouho nepobyl
ze srdce kus 
mi vylomil
u hranic bloudím
u svých sil

R: Čekám Tě nocí
čekám dnem
nejím a nespím
tys mým snem
já lodí starou
nade dnem

tak vrať se, lásko
dokud jsem

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.