Místo, kam se rád vracíš

Dalek

    
              jak vážka stříbrná
              v odlescích slunečního paprsku
              se vznáší vzpomínky 
              prosycené nostalgií míst 
                     jež mi byla vším...
 
pláně plné draků tančících
piráti v lodích z betonů
les v němž přízraky se rodí
výstavné paláce z kartónů
v kalužích odraz mračen
v kapse pytlík bonbónů

potoky zurčící čistou vodou
louky kyselých šťovíků
na mýtinách lesní plody
pažity měkkých trávníků
klukovské rvačky o vedení
hry z utrhaných knoflíků

       vracím se..


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.