balón

Danny

čím výš stoupá ten balón tím je lehčí zbavuje se cuků, tiků vnitřních zátěžových zkoušek místo nich teď zeje jen úlevné nic lehké a hravé jak stále jiná obloha ozubená kola která by chtěla semlet pak melou jenom vzduch
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.