po

Danny

rozpouští se dýky co tě v duši bodly? poslouchej výkřiky: to kácejí se modly
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.