sněhová vločka všech barev?

sveřep

 
sněhová vločka… papouščí peří…
na vějíři

roztaje první
to druhé zteří
 
ne?
to záleží jen                      

na malíři
 

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.