Berlín

Movsar

Berlín 2009

V městě cizím
v reji milionu masek
rozeznal bych Tě znovu
snadno
jako tehdy v létě
pod lipkami se popelili vrabci
a tys byla krásná
jak anděl
co přišel tomu městu
odpustit všechny staré hříchy.


Berlín 2010

Podruhé už věděli jsme
kde se hledat a najít
ale kdybychom to i nevěděli
nohy ztěžklé nekonečnými ulicemi
zavedly by nás s jistotou
zas k sobě.
Wohin anders?

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.