Jak nás mění sociální sítě?

Movsar

Je nepochybné, že okolní prostředí člověka (jako i ostatní živočichy) mění. Facebook funguje už řádku let. Pravděpodobně už mezi námi běhají první lidé pozměnění facebookem. Doznává jejich DNA změn? Mění se na FCB?

Jak se budě měnit jazyk člověka s genetickým kódem FCB? Člověk FCB zatím ještě je schopný psát. Bude tato schopnost upadat, až vymizí zcela? Stane se tak z člověka FCB otcovrah, když zničí svého tvůrce a zároveň přijde o svůj domov? Ožijí tak staré mýty?


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.