Recenzia Zlatého výberu

vk

Literárna akadémia útočí!


Predmetom recenzie je posledných 6 diel zo Zlatého výberu.

 

Báseň Pondělí; pondělí, pondělí od autora egil začína prírodne a pozvoľne zostupuje do spomienok na detstvo, matku, otca a s tým súvisiace osobné miesta, veci a pocity. Cez rôzne pozoruhodné obrazy a situácie dotvárajúce nostalgickú, ale aj mierne napätú atmosféru prichádza do kuchyne a následne k záveru, kde chlapec dozrieva ako víno, ale nechce ostať v pivnici.

http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=402431

Edit: Dielo bolo zmazané. Išlo o poslednú báseň z cyklu:

http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=402604

 

Báseň – milý deníčku – od autora irem pozostáva zo šiestich samostatných celkov spojených (okrem prvej časti) smútkom, samotou. Zo začiatku to vyzerá ako zamyslené postrehy ako z básnického denníka. Po otázkach viery a po samote nad šachovnicou sa stupňuje citlivosť – stretnutie s neznámym naráža na nemožnosť pochopiť motívy konania človeka, stretnutie so známym zasa na strašnú nežnú ľútosť. Vypätá pochmúrnosť vrcholí v prosbe, aby sneh zakryl stopy k hrobu plné bolestivého smútku. Na záver už ani nie je komu chýbať.

http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=402190

 

Báseň Alfama – Neretva – Perla od autora Levi – exotické stredomorské spomienky na minulé životy s dávkou mystifikácie prechádzajú do spomienok partizána z Juhoslávie, ktorému otec rozprával rozprávky. Medzi tieto dobrodružné spomienky však patrí aj reálna spomienka na vojnu – krv, rev a pocit blízkej smrti. V protiklade k tomu sa objavuje človek, ktorý si ani nemá čo pamätať – vníma len odcudzenosť zaprášeného betónu, odcudzenosť miesta, kde vzývanie mŕtveho boha zaniká v ruchu všednosti, kde človek bojuje svoju malú osobnú vojnu bez krvi a sĺz.

http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=401734

 

Báseň Povzdech od autora dadadik je naozaj povzdych – pravdepodobne nad nejakým jednoduchým návrhom, ktorý sa zbytočne skomplikoval, pričom subjekt túži po pôvodnej priezračnosti.

http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=401534

 

Báseň Berlín od autora Zbora – subjekt dostane list od ženy z Berlína, ktorý sa nesie celým jeho dňom, nocou a nasledujúcim ránom. Horúčkovito prebleskujúce obrazy všednosti, ktorá sa pritom deje, sú domyslené/precítené až na hranicu expresivity/expresívnosti. Ráno subjekt myslí na to, čo asi tá žena robí, a nechce, aby bola sama.

http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=401314

 

Báseň Čtyři obrazy bdění (Fra 16.1.) od autora Markéta – snový úvod poémy je prešpikovaný obrazmi kladúcimi veľké nároky na obrazotvornosť. Subjekt šmátra po kúsku uchopiteľného vesmíru, ale často stráca pôdu pod nohami. Po extrémne expresívnom prebudení si varí čaj a pozerá z okna, myšlienkami sa mihajú prízraky lásky, bez ktorej by to nebolo ono. Úzkostne si uvedomuje konečnosť a drvenie minulosti. Na svitaní je však subjekt opäť v súlade sama so sebou.

http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=401243

 

Čo spája tieto básne?

·         voľný verš

·         relatívne jasná štruktúra, na ktorej povrch sa vešajú básnické obrazy (a la ozdobovanie vianočného stromčeka, výber správneho stromčeka v lese je dôležitý skoro rovnako ako jeho následné ovešiavanie)

·         dôraz na nezvyčajné obrazy, detaily, niekedy rozsiahle, snaha písať novo, inak, nachádzať nové prepojenia

·         vyjadrovacie prostriedky sú veľmi expresívne, ďalekosiahle, ba až nevysledovateľné za hranicou interpretácie

·         vysoká citlivosť subjektu na to, čo sa deje, cítiť tam určitú citovú vypätosť

·         útržkovitosť, časté prerušovanie výpovede až surreálnymi zábleskami

·         témy sú introspektívne, osobné, subjekt niečo intenzívne prežíva, na niečo spomína – spomienky na detstvo, samota, odcudzenosť, existenčné témy

Takže priemerná zlatá báseň je písaná voľným veršom, má osobnú výpoveď, ktorá je ozdobená alebo prerušovaná (rozsiahlymi či detailnými) expresívnymi obrazmi. Stromčeky sú štandardné zelené, po ozdobení je ich prípadná prečačkanosť len otázkou vkusu.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.