Poézia

vk

 

 

 

Poézia je vzrušujúca paveda

o znázorňovaní zemského povrchu,

hmýriacich sa nebeských telies a odvážnych objektov,

nebezpečných javov v nich

a ich ľahkomyseľných vzájomných vzťahov,

 

kde sa na kultúrnych plochách, na porušených pôdach,

na oráčinách, na okopaninách, v záhradách,

v blízkosti bydlísk, na násypoch, na pasienkoch,

na ušliapaných okrajoch ciest

vyskytujú rôzne spoločenstvá burín.

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.