Melodie

RUZIGEL

 

Tklivá melodie

stoupá výš, výš

a ještě výše,

až do závrati,

do ztráty paměti.

Zavírám oči

a nechám se nést

do beztíže.

Čas nevnímám.

Pozvolné procitání,

osvěžení

prozáří mé bytí

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.