Dovětky dne

Movsar

Namrzlý zvuk noci

Do parapetů ještě Ťukají kapky deště. Namrzlý zvuk noci. Zvířatům, co nestihla nalézt úkryt, není do poslouchání.


Dovětky dne

Okna svítící za půlnoc, krátké dovětky dne. Pod lampami ještě žijí příběhy norských lesů, arabských pouští i docela blízké Pálavy. Tam, kde už lampy nechali uhasnout, možná vykročili až na Měsíc. Pokud je nezdržely záležitosti poněkud pozemské.


(Ne)večeře

Obraz z Rexrothovy básně: Do ulic krvácel kyselý zápach tisíce večeří .. dostal jsem závrať. Beznaděj drobných stravovacích návyků. A pak taky beznaděj hladu, historie ještě ne tak dávná. Neveselá bilance civilizace. 


***

Tam někde za řekou svítí had, domů, ulic, promenád. A pod lampou jak něžnou hvězdou, slíbí si být navždy ve dvou. Tam někde za řekou.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.