Jeseni

Karpatský knihomoľ

Pokus o preklad básne Louise Glückovej zo zbierky "The House on Marshland".


To Autumn

for Keith Althaus

 

Morning quivers in the thorns; above the budded snowdrops

caked with dew like little virgins, the azalea bush

ejects its first leaves, and it is spring again.

The willow waits its turn, the coast

is coated with a faint green fuzz, anticipating

mold. Only I

do not collaborate, having

flowered earlier. I am no longer young. What

of it? Summer approaches, and the long

decaying days of autumn when I shall begin

the great poems of my middle period.

 

 

Jeseni

Keithovi Althausovi

 

Ráno sa chveje v tŕní; nad púčikmi snežienok

pokrytých rosou ako malé panny, krík azalky

vyháňa svoje prvé listy, a je opäť jar.

Vŕba čaká na svoju príležitosť, pobrežie

je pokryté svetlozelenými chumáčmi, predchádzajúcimi

plesni. Len ja

nespolupracujem, už som

odkvitla. Už nie som mladá. Čo

na tom? Leto sa blíži, a dlhé

tlejúce dni jesene, keď sa pustím

do veľkých básní môjho stredného veku.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.