Stromy

CarverIsBack2

Ztrouchnivělý smrk -

z kmene začínají růst

malé modříny.

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.