Granát

vk

 

 

 

Od začiatku tejto básne
viem, čo bude znamenať.
Nesúhlasné zmysly myslí
detonuje denotát

presahuje čitateľa
subterénne zlo žita.
Ak ho veľa nevyklíči,
mal by sa ma opýtať,

aký je jej pravý význam,
zámer, kontext. Vysvetlím,
prečo, ako, kam a s čím.

Z nory priznám odpor k prizmám,
ktoré Ernő skladá z kostí
prehliadnutých súvislostí.

 

 

 


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.