Slyším

Santi€

duben 2016, Pavlu Kolmačkovi (odpověď na skladbu Slyšíš? z jeho sbírky Moře)


Slyším liják vzlínat tmou
větve šeříku se vahou vody kloní k zemi
šť píše vzkaz na každý list
na kabáty paneláků
 
napínám sluch
ke křiku ukrytých ptáků
k bárkám jehnědů brázdících louže
vnímám tíseň i únik z ní
a vítr volá do všech stran noci
 
beton se vylévá z břehů
mračna nepřestávají štkát
večer se plouží k půlnoci
čvachtavě došlapuje
záhony si nadívají břich
chlad brousí ostří
 
padající provazce se o chodník rozplétají
tolik facek šlehne sídlištěm
chvílemi břízy brnkají na harfu
 
naslouchám živelnému mecheche
napůl usazena v koncertním sále
a z druhé půlky sním

Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.