Samota

RUZIGEL

Plný svět lidí.

Bezbřehé proudy,

jeden druhého míjí.

Nemají tváře, 

splývají v davech.

Zaplaví cesty

celého světa.

Každý jen spěchá

a každý je sám.


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.