Ilias – úvodní verše (pokus o vlastní překlad)

ARNOKULT

Úmyslně nebyla použita forma hexametru.


Ilias – úvodní verše (pokus o vlastní překlad)

 

O hněvu Peleovce, Múzo zpívej, Achilla,

Achájcům strasti nekonečné – trpké způsobil;

udatnost duší reků mnohých v temnu zanikla,

Hádovi kořist dali sami – psům i ptákům dravým cíl.

 

μ?νιν ?ειδε θε? Πηληι??δεω ?χιλ?ος

ο?λομ?νην, ? μυρ?' ?χαιο?ς ?λγε' ?θηκε,

πολλ?ς δ' ?φθ?μους ψυχ?ς ?ι?δι προ??αψεν

?ρ?ων, α?το?ς δ? ?λ?ρια τε?χε κ?νεσσιν


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.