úvaha z lesa

aleš-novák

těžba a transport  dřeva postiženého Ips typographus  umožňuje šíření hmyzu i do vzdálených lokalit... 


jak se asi cítí

kůrovci

zmrtvýchstrání ?


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.