střípek z duchovního sebezdokonalování

Danny

chceš se měnit? jde to ztuha - cíl, ten není předem dán: třeba modla je zlý sluha, taky ještě horší pán
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.