zápisky z meditační laboratoře DanielSoft s.r.o. - č. 1

Danny

hruškař schází hruškama a jabkař jabkama položit hlavu na Nic a počítat vlky v rouše beránčím každou myšlenku korunovat sebou samou snad se otevře brána do Ticha
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.