výsledek meditace

Danny

včetně spousty výmyslů zemřela žízeň po smyslu
Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.