Svět informystiků

Danny


Harry Hacker, zakladatel informystiky, se jednou procházel po Invexu a
narazil na muže, který si stěžoval, že mu stále padají Wokna. Harry se
podíval muži do očí a jen tak mimochodem prohodil: "Víš jakej je rozdíl mezi jabkama a Windowsama? Jabka padají jenom na podzim." Muž byl osvícen. Šel domů a nahradil svůj Wintelovský počítač Macintoshem.
(na podzim mu ovšem spadl systém...)

 

Jeden z žáků Harryho Hackera vešel do učebny a kroutil hlavou. "To je hrozný" prohlásil "Ty Wokna mě snad pronásledujou. Přijdu domů, otevřu net - reklama na windowsy. Podívám se do časopisu - reklama na windowsy. Jdu na chat - baví se tam o Woknech."
Harry Hacker zavrtěl hlavou: "Nejsi ještě na tak vysoké úrovni, aby tě Wokna pronásledovala. Co když lezeš furt ty za nimi?"

 

Harry Hacker jednou přijel do neznámého města. Doslechl, že v něm žije muž, kterého v okolí považují za skvělého informystika. Celý den prý sedí doma a cosi píše.
Harry Hacker zaklepal na dveře. Zprvu se nedal poznat a vydával se za
reportéra nějakého časopisu. Když se muže zeptal co dělá, muž s pýchou odvětil: "Píšu dokumentaci ke Kernelu tohoto vesmíru."
Harry odhodil přestrojení a zvolal: "Ty blázne - vždyť vesmírný Kernel se neustále vyvíjí a upgraduje, takže tvá práce je naprosto k ničemu..."
Muž pochopil že tomu tak skutečně je, ukončil svoji práci a přidal se k
Harryho žákům.

 

Jednoho správce systémů trápil každou noc ten samý sen. Zjevoval se mu George Orwell a zpíval mu posměšnou písničku "Jdou po tobě, jdou, jdou jdou..."
Správce šel od mystika k mystikovi, ale nikdo mu nebyl schopen pomoci. Nakonec si vzpomněl na informystiky - šel za Harrym Hackerem. Ten se podíval na jeho čelo a uviděl na něm oktarínově světélkující logo Windows. "Ty používáš nějakou novější verzi Woken, že?" "Ano, mistře." "Pak věz, že Microsoft si skrz ta wokna stahuje tvá data a sleduje každý tvůj krok."
Správce se polekal, přeinstaloval Wokna FreeBSDčkama, které používá šťastně dodnes. A žádné zlé sny ho netrápí.

 

V jednom kursu programování se objevil student, který nebyl schopný
naučit se základy práce s počítačem.
A když se už něco dozvěděl, za poměrně krátký čas to zase zapomenul.
Naštěstí byl v okolí právě Garry Cracker, jeden z nadějných žáků
Harryho Hackera. Ten přišel do učebny a začal zprvu krátkou přednáškou o rozdílu mezi RAM pamětí a tou diskovou - disková je pomalejší, avšak permanentní a data v ní zůstanou i po vypnutí stroje.
Potom přistoupil k problematickému žáku a pomalu mu vysvětlil některé základní úkony na počítači. "Máš to v paměti?" zeptal se poté
"Ano." odpověděl muž bez zaváhání. Tu se Garry podíval muži do očí a pokračoval "Hmmm...a máš to i na disku ?"
Muž byl chvíli vyvalený a pak zavrtěl hlavou "Taxi to tam ulož, chlape."
řekl Garry.
Od té doby tento student dělal v učení pokroky a nakonec se stal skvělým adminem.

 

(pokračování možná příště)


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.