Počkám

Danny


Než budou všichni

zase umět

létat

 

Než zapomenou

že tento svět

je o bolesti

 

V sobě zamčený

počkám


Toto dílo bylo publikováno na literárním servru WWW.PISMAK.CZ.